Trang chủ  Học bổng du học Nhật  Học bổng trường Nhật ngữ  Học bổng của trường Nhật ngữ Kasuga

Học bổng của trường Nhật ngữ Kasuga

Đăng ngày: 29/05/2017 - Lúc: 09:05
Nhật Bản là nơi nuôi dưỡng ước mơ của rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là Việt Nam. Ngôn ngữ và chi phí chính là rào cản lớn nhất đối với họ. Hiểu được những khó khăn này, các trường Nhật ngữ dành một khoản học bổng nhằm khuyến khích và hỗ trợ các bạn phát triển. Cụ thể ở đây là trường Nhật ngữ Kasuga.
HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG NHẬT NGỮ KASUGA
Học bổng Kasuga Học bổng khuyến khích học học tập
Đối tượng Học viên tại trường Đối tượng Học viên tại trường
Thời gian cấp 9 tháng (tháng thứ 4 sau khi nhập quốc đến tháng thứ 12) Thời gian cấp Khi tốt nghiệp
Số tiền 30.000 yên/tháng Số tiền Khóa học 2 năm: 400.000 yên
Khóa học 1.9 năm:350.000 yên
Khóa học 1.5 năm: 300.000 yên
Khóa học 2 năm: 250.000 yên
 
Phương pháp tuyển chọn Năng lực Nhật ngữ ở mức N2 trước khi đến Nhật và đã tốt nghiệp Đại học. Phương pháp tuyển chọn Được trên 162 điểm ở kỳ thi năng lực nhật ngữ, đạt trên 405 điểm trong kì thi du học Nhật Bản, môn thi tổng hợp đạt trên 180 điểm và môn toán đạt trên 180 điểm.
Số lượng 1 người Số lượng 1 người
 
Học bổng giám đốc Học bổng chuyên cần/ Học bổng cần cù
Đối tượng Học viên của trường Đối tượng Học viên của trường
Thời gian cấp Khi tốt nghiệp Thời gian cấp Khi tốt nghiệp
Số tiền 30.000 yên Số tiền Phần quà trị giá 30.000 yên cho HS chuyên cần
Phần quà trị giá 10.000 yên cho HS cần cù
Phương pháp tuyển chọn Học viên có thái độ học tập, sống và nhân cách tốt Phương pháp tuyển chọn  
Số lượng 1 người    
 
Giải thưởng khích lệ dành cho học viên đậu kỳ thi năng lực Nhật ngữ Phần thưởng khích lệ cho học viên đậu kỳ thi năng lực Nhật, kỳ thi du học Nhật Bản
Đối tượng Học viên chuẩn bị kết thúc được khóa học Đối tượng Học viên chuẩn bị kết thúc được khóa học
    Thời gian cấp Khi tốt nghiệp
Số tiền N1 10000 yên N2 5000 yên Số tiền 30.000 yên
Phương pháp tuyển chọn Học viên đậu N1, N2 Phương pháp tuyển chọn Đậu N1 và đạt trên 360 điểm trong kỳ thi DHS
         
 
Học bổng hỗ trợ sinh hoạt
Đối tượng Học viên của trường
Thời gian cấp 3 tháng 1 lần
Số tiền Gạo hoặc nhu cầu yếu phẩm khác
Phương pháp tuyển chọn Học viên có thái độ học tập tốt trong 3 tháng liền không nghỉ hay đi trễ
Số lượng Không giới hạn
 


BÀI LIÊN QUAN

Gửi tin nhắn để được tư vấn miễn phí